Home

Nijmegen is een van oudsher zeer beroemde stad in Nederland, gelegen in het zuiden van de provincie Gelderland en mede bekend door het Nijmegen Casino. Het is van oudsher een beroemde stad, aangezien het in de Romeinse tijd al als belangrijke stad fungeerde binnen het Romeinse Rijk. Het lag namelijk aan de grens van dat rijk, waardoor het een functie had in de verdediging en het buiten houden van andere volken van het rijk. In deze tijd stond de stad bekend als (Ulpia) Noviomagus Batavorum. De stad, die ligt aan de Waal, heeft dus een rijke geschiedenis gehad van ruim 2000 jaar.

Die Romeinse geschiedenis zie je bijvoorbeeld terug in de resten van de oude stadsmuur uit die tijd die nog overeind staan, of in de overblijfselen van een amfitheater dat ooit bestaan heeft in Nijmegen. Volgens velen wordt Nijmegen wel gezien als oudste stad van Nederland, al is er nog discussie of dat niet Maastricht zou kunnen zijn. Toch staat buiten kijf dat Nijmegen een heel oude stad is met een roemrijke geschiedenis. In de Middeleeuwen bijvoorbeeld, maakte Nijmegen onderdeel uit van het Frankische Rijk en is het van groot belang geweest voor Karel de Grote.

Pas in 1230 kreeg Nijmegen officieel stadsrechten van de toenmalig keizer van het Heilig Roomse Rijk, namelijk Frederik de 2e. Tijdens de Nederlandse Opstand vervolgens, in de 16e en 17e eeuw, was Gelderland (waar Nijmegen in gelegen is) een van de gewesten die meestreed tegen de Spaanse overheersing. Door haar ligging op grensgebied was Nijmegen een strategisch erg belangrijke stad. Vooral vanaf de 19e eeuw begon het aantal inwoners van Nijmegen flink te groeien, waarbij een groot probleem optrad. De stadsmuren verhinderden die groei min of meer.

De Frans-Pruisische oorlog toonde echter aan dat bescherming van de stad met muren niet langer meer een garantie op een succesvolle verdediging was, waarna de muren werden afgebroken (voor zover dat nog niet was gebeurd). In 1923 werd de huidige Radboud Universiteit opgericht, dat ook in grote mate heeft bijgedragen aan de ontwikkeling tot studentenstad, wat Nijmegen heden ten dage absoluut genoemd kan worden. In de Tweede Wereldoorlog wordt Nijmegen beschouwd als eerste Nederlandse stad die in de handen van de Duitsers viel, wat in principe logisch is, aangezien het dichtbij de Duitse grens ligt.

Nijmegen is naar verloop van tijd dus uitgegroeid tot een grote gemeente met zo’n 173.621 inwoners volgens recente metingen. Dit aantal zal de komende jaren blijven groeien, zo is voorspeld, aangezien de stad een grote aantrekkingskracht heeft door bijvoorbeeld de universiteit en de hogeschool en de nieuwe buitenwijken die in het noorden worden gebouwd. Opvallend is dat ongeveer 75% procent van de inwoners Nederlands is en 25% dus van een buitenlandse komaf is. Nijmegen is dus een bruisende stad met een gevarieerde bevolking wat betreft leeftijd en afkomst. Hierbij zijn de meeste mensen wel relatief jong, aangezien een groot deel tussen de 19 en 25 jaar oud is.