De jeugd in Nederland

Over het algemeen bestaat het idee dat Nederlandse kinderen relatief gelukkig zijn vergeleken zijn met kinderen in de rest van de wereld. Er gaan zelfs verhalen rond dat Nederlandse kinderen de gelukkigste op de hele aardbol zijn. Om te kijken of er iets waar is van deze beweringen zullen we op deze pagina in eerste instantie een overzicht geven van hoe de jeugd in de Nederlandse samenleving is opgebouwd om er vervolgens conclusies aan te kunnen verbinden.

Tot jeugd in Nederland behoren alle mensen die een leeftijd hebben van beneden de 25. In 2016 zouden er dan ongeveer 5 miljoen jonge mensen wonen en daarmee zou de totale samenleving voor 29 procent uit jeugd bestaan. In de Caribische Nederlanden zijn deze cijfers min of meer vergelijkbaar. Absoluut is dit aantal toegenomen de afgelopen jaren, maar relatief is het percentage mensen van jonger dan 25 sterk afgenomen. Dit heeft twee belangrijke oorzaken. Als eerste is er namelijk vanaf eind 20e eeuw een sterke immigratiestroom op gang gekomen deze kant op en daarnaast leven mensen simpelweg langer.

Het aantal kinderen beneden de 12 jaar neemt zelfs al veel langer af. Door de afname van het geboortecijfer sinds begin 20 eeuw neemt het aantal kinderen onder de 12 jaar behoorlijk af. Een kwart van deze Nederlandse jongeren heeft een buitenlandse achtergrond. Over het algemeen zijn dit Marokkanen, Turken, Surinamers, Antilianen, Indonesiërs, Duitsers, Polen of Belgen. Ook zijn sinds een aantal jaar een hoop Syrische jonge mensen naar Nederland geëmigreerd, of beter gezegd gevlucht. Dit heeft natuurlijk te maken met gevaarlijke situatie in dat land. Geschat wordt dat er zo’n 22.000 Syrische kinderen, d.w.z. mensen van onder de 25, in Nederland leven.

Ook als je de thuissituatie van veel kinderen vergelijkt met bijvoorbeeld 100 jaar geleden, vallen veel verschillen op. Qua structuur zijn deze namelijk behoorlijk verschillend. Aangezien het tegenwoordig geen taboe meer is en veel gebruikelijker is om te scheiden en een nieuwe vriend(in) te krijgen of alleen te leven als ouder, zijn er veel verschillende gezinsconstructies ontstaan. Ook gaan kinderen steeds later uit huis: was dat in 2006 nog op gemiddeld 23,6 jaar, daar was dat in 2016 24,6 jaar. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat studeren steeds duurder wordt, aangezien je vrijwel alles moet lenen. Dat is voor veel mensen een reden om later uit huis te gaan.

Hoewel kinderen in Nederland zichzelf als gezond beschouwen en vinden dat ze een gelukkig leven leiden, zijn er toch ook een hoop kinderen in Nederland met problemen of zorgen. Feit is dat de grootste groep wel gezond en gelukkig is: 89% van de basisscholieren vinden zichzelf gezond en geven hun leven een 8,2, terwijl 85% van de middelbare scholieren zichzelf gezond beschouwen en gemiddeld een 7,6 geven aan hun leven. Deze getallen zijn onder andere zo hoog op dat veel kinderen hun leven als prettig beschouwen, omdat ze veel vrienden hebben en relatief weinig stress ondervinden van schoolwerk.

Toch heeft een groep van 15% niet de kansen die de overige 85% wel heeft. Dit kan gaan om een verstoorde of ongezonde thuissituatie, bepaalde ziektes of beperkingen of het gebrek aan geld bij de ouders. Toch zijn er in Nederland gelukkig redelijk veel adviesorganen en hulpinstanties die ouders kunnen ondersteunen bij dergelijke problemen.