Top 10 jongeren ontwikkelingsfactoren in Nederland

In het vervolg geven wij de top 10 factoren, in willekeurige volgorde, die positieve ontwikkelingen van jongeren bevorderen.

 1. Social bonding of sociale binding. Hierbij gaat het om de emotionele relatie en de toewijding die een kind heeft met de sociale relatie in de familie, school of vriendengroep. Het gaat om een warme en persoonlijke band, die sterker is dan gewoon vriendschap, die een kind nodig heeft om zich ergens thuis te voelen en je dus moet zien te creëren. Als jongeren zich op hun gemak voelen en zichzelf kunnen zijn, zullen ze zich positief ontwikkelen.
 2. Kansen bieden om jongeren te betrekken. Jongeren moeten de kans krijg om zich thuis en veilig te voelen door zich ook actief te betrekken in een relatie waar ze onderdeel van zijn, zoals een familie, school of hechte vriendengroep. Daarvoor moet het niet van een kant komen, of van een aantal kanten, maar van alle kanten. Ook de jongere zelf (of in het geval van een vriendengroep van gelijkgestemden alle jongeren) moet energie steken in een relatie die tot positieve ontwikkelingen kan zorgen. Dan ontwikkelen de sociale vaardigheden nog weer beter.
 3. Pro-sociale standaard. Het is belangrijk dat een kind opgroeit in een omgeving die een voorbeeld geeft van een standaard van hoe je als volwaardig mens zou moeten gedragen. Als puber of adolescent ben je natuurlijk hartstikke beïnvloedbaar. Het is daarom belangrijk dat je uit een warm en goed nest komt, waarvan je de juiste normen en waarden hebt meegekregen die je verder zult meedragen in je leven en ten alle tijden zult naleven. Daarbij is het handig om grenzen en regels ook duidelijk aan te geven, zodat kinderen daar niet heel ver overheen gaan.
 4. Wanneer je merkt dat een kind positief gedrag vertoond, of dat er een duidelijk ontwikkeling qua positief gedrag aan het optreden is, is het ook belangrijk dat iemand dat erkent en apprecieert. Een complimentje of een goedkeurende glimlach kunnen iemand een goed gevoel geven of in ieder geval het idee dat die persoon op de goede weg is. Bovendien zal het conditionerend werken, aangezien de persoon waarschijnlijk in de toekomst weer zo zou handelen aangezien het een positief gevoel opleverde.
 5. Het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind in positieve zin dat hij of zij steun krijgt van volwassenen die niet zijn of haar ouders zijn. Het is belangrijk om ook waardering en steun te krijgen van andere volwassenen dan je ouders, aangezien ouders altijd wel het beste met je voor hebben. Ook is het belangrijk om contact te hebben met andere volwassenen, die kunnen functioneren als rolmodel, emotionele ondersteuning of helpen de ouderlijke taken uit te voeren. Deze andere ondersteunende netwerken helpen een jongere in de ontwikkeling.
 6. Ook constructief tijdverdrijf is een belangrijk aspect in de ontwikkeling. Het geeft namelijk aan wat je ouders of je community aanbiedt voor kansen om je te ontplooien op een bepaald gebied. Dat kan op het gebied van theater, muziek, sport en eindeloos veel andere manieren. Dit brengt jongeren ook weer in contact met nieuwe volwassenen, zoals voetbaltrainers of muziekinstructeurs waardoor ze zich op verschillende terreinen weer verder positief kunnen door ontwikkelen.
 7. Het is verder handig om als jongeren je te ontwikkelen in drie competenties en je daar ook goed op te oriënteren. Dit is allereerst de sociale competentie. Tijdens de ontwikkelen ervan zal als het goed is gemerkt worden dat een kind leert om te gaan met gevoel, gedrag en gedachten en deze leert te gebruiken voor sociale doeleinden, zoals het voeren van een gesprek. Ook is het belangrijk signalen van een ander te leren herkennen om te kunnen reageren op iemands anders gedrag, gedachten en gevoel.
  Als tweede is daar de emotionele competentie. Hierbij gaat het ook om het herkennen van die signalen van gevoel en gedrag bij anderen en daar op een juiste manier op leren reageren. Als kind zeg je vaak wat je denkt en denk je niet na over de consequenties daarvan en in hoeverre dat bijvoorbeeld een ander zou kwetsen. Ook is het bij deze competentie belangrijk zelf je gevoel, gedrag en gedachten onder controle te krijgen zodat je er ook over kunt praten. Dit zorgt voor betere relaties met bijvoorbeeld vrienden op school. Ook heb je nog de gedragscompetentie. Hierbij gaat het om non-verbale communicatie, verbale communicatie en handelen.
 8. Cognitieve vaardigheden zijn ook belangrijk om te ontwikkelen als kind. Er zijn twee te onderscheiden: algemene cognitieve vaardigheden zoals logisch redeneren en abstract leren denken en speciale cognitieve vaardigheden, zoals rekenen en lezen.
 9. Er moet bij een kind ook een bepaalde toewijding zijn om dingen te leren, op sociaal gebied, maar ook op het gebied van actief meedoen leerzame activiteiten en daarmee een soort band op te bouwen met de school. Ouders hebben hier ook een grote hand in, zij kunnen hun kinderen steunen of aanmoedigen om het ergens aan deel te laten nemen.
 10. Het is ook belangrijk dat kinderen een positief zelfbeeld hebben en de toekomst rooskleurig tegemoet zien. Het is belangrijk dat een kind niet opziet tegen een latere fase in zijn of haar leven. Ook moet het geloof ontstaan bij deze ontwikkeling dat een kind dingen kan bereiken door zijn eigen gedrag en handelen.